8 Απρ 2017

Centranthus calcitrapae

                                                         Centranthus calcitrapae
Ophrys sphegodes subsp. aesculapii

Ophrys sphegodes subsp. aesculapii
Ophrys ferrum-equinum

Ophrys ferrum-equinum

7 Απρ 2017

Ophrys argolica

                                                        Ophrys argolica
πρόποδες Υμηττού ( δυστυχώς δίπλα σε μονοπάτι και λίγα μέτρα από την λεωφόρο )

Ενδημική της Πελοποννήσου και της Νότιας Στερεάς Ελλάδας. Προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία και περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας.
Πολύ σπάνια για την Αττική.
Αναγνώστες