5 Φεβ 2018

Carrichtera annua
Erophila vernaNeotinea lactea
Romulea

Romulea columna

Romulea columnae και Romulea linaresii subsp. graeca

 Romulea linaresii subsp. graeca

 Romulea linaresii subsp. graeca

Drimia numidica - Allexivirus ( Alphaflexiviridae )

Drimia numidica with yellow spots on the leaves caused by viruses of the genus Allexivirus ( Alphaflexiviridae )

Drimia numidica με κίτρινα στίγματα στα φύλλα που οφείλονται σε ιούς από το γένος Drimia numidica

Φωτογραφίες © Apostolou Stavros  Natura Hellenica


23 Νοε 2017

Colchicum cupanii Crocus cartwrightianus Crocus cancellatus subsp. mazziaricus

Colchicum cupanii Crocus cartwrightianus Crocus cancellatus subsp. mazziaricus

Colchicum cupanii   Crocus cancellatus subsp. mazziaricus

 Crocus cancellatus subsp. mazziaricus

 Crocus cartwrightianus 

Colchicum cupanii  

  Crocus cartwrightianus 

  Crocus cartwrightianus  

31 Οκτ 2017

Salvia pomifera & Cynipid gall wasp

Salvia pomifera & Cynipid gall wasp

Cynipid gall wasp

Lonicera implexa


Lonicera implexa 

Lonicera implexa 

Colchicum cupanii, Crocus cancellatus subsp. mazziaricus, Sternbergia lutea


Colchicum cupanii
Crocus cancellatus subsp. mazziaricus 

Sternbergia lutea

Inonotus sp. σε Λεύκα

Αναγνώστες

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget