7 Οκτ 2017

Σπειρανθές το σπειροειδές, Spiranthes spiralis


Spiranthes spiralis

Spiranthes spiralis

Spiranthes spiralis

Spiranthes spiralis

Spiranthes spiralis

Sternbergia lutea


Sternbergia lutea

Sternbergia lutea

Sternbergia lutea

Sternbergia lutea

Allium chamaespathum


Allium chamaespathum

Allium chamaespathum

Allium chamaespathum

Sympetrum fonscolombii, Lacerta trilineata


Sympetrum fonscolombii female
Τρανόσαυρα, Lacerta trilineata

Cyclamen graecum

27 Μαΐ 2017

Bupleurum gracile , Bupleurum trichopodumBupleurum gracile  

 Bupleurum trichopodum

Crucianella latifoliaCrucianella latifolia

Crucianella latifolia

Crucianella latifolia

Crucianella latifolia

Bunium ferulaceum

                                                               Bunium ferulaceum

Bunium ferulaceum 

Bunium ferulaceum 

Bunium ferulaceum 

Bunium ferulaceum 

Bunium ferulaceum 

Bunium ferulaceum 

Puccinia dichondrae σε Dichondra repens

                               Puccinia dichondrae σε Dichondra repens

Puccinia dichondrae σε Dichondra repens

Puccinia dichondrae σε Dichondra repens

14 Μαΐ 2017

Χοληδόχος Lasioptera carophila και αυγά από κάποιο έντομο σε Scaligeria napiformis

Χοληδόχος Lasioptera carophila και αυγά από κάποιο έντομο σε Scaligeria napiformisΑναγνώστες

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget