22 Μαΐ 2018

Thymus atticus
Johrenia distans
Hellenocarum multiflorum

Consolida tenuissima

Consolida tenuissima 
Ενδημικό είδος που περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας ( RDB 2009 ) με τον χαρακτηρισμό " τρωτό "


Conium divaricatum

Asyneuma limonifolium
Asperula lutea subsp. rigidulaArmeria canescens20 Μαρ 2018

Gagea peduncularis

Gagea peduncularis  

Αναγνώστες