17 Απρ 2010

Anacamptis pyramidalis

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Ophrys aesculapii

Hosted on Fotki

Ophrys sp

Hosted on Fotki

Ανθισμένες Ίριδες στο αισθητικό δασος του Υμηττού

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Limodorum abortivum / Λιμόδωρο το εκτρωτικό

04.2010

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Cytinus hypocistis subsp.clusii ( Cytinus ruber )

παρασιτικό φυτό στο θάμνο Cistus creticus
Υμηττός 04.2010

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

5 Απρ 2010

Veronika glauca - Βερόνικα η Γλαυκή

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Valeriana dioscoridis ( Συν.: Valeriana italica )

Hosted on Fotki

Urginea maritima

Hosted on Fotki

Umbilicus sp.

Hosted on Fotki

Tripodion tetraphyllum / Anthyllis tetraphylla

Hosted on Fotki

Tragopogon porrifolius

Hosted on Fotki

Tordylium apulum

Hosted on Fotki

Thesium humile

Hosted on Fotki

Sternbergia lutea

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Smyrnium olusatrum

Hosted on Fotki

Smilax aspera

Hosted on Fotki


Hosted on Fotki

Silene colorata

Hosted on Fotki

Silene behen

Hosted on Fotki

Serapias bergonii

Hosted on Fotki

Hosted on Fotki

Senecio macedonicus - Σενέκιo το μακεδονικό

Hosted on Fotki

Senecio sp.

Hosted on Fotki

Selaginella denticulata

Hosted on Fotki

Sedum urvillei ( Sedum hymettium )

Hosted on Fotki

Sedum stefco

Hosted on Fotki

sedum sp

Hosted on Fotki

Sedum sediforme

Hosted on Fotki

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου